Beställningsprocess av Viadrus gjutjärnselement

Viadrus gjutjärnsbatterier kan användas i alla system med vattenburen värme. Värmekälla kan vara i stort sett vad som helst; värmepanna (olja, pellets, ved eller el), fjärrvärme eller någon form av värmepump.

SÅ HÄR BEGÄR DU OFFERT:

Vi rekommenderar följande tillvägagångssätt när ni vill ha offert på gjutjärnsbatterier från Viadrus:

 1. Välj modell, Kalor, Bohemia, Styl, Termo eller Windsor
 2. Tala om vilken typ av värmekälla ni har eller vilken framlednings- och returtemperatur ni har i ert värmesystem.
 3. Vilken värmeeffekt som behövs per rum (Watt).
 4. Hur många batterier ni vill ha per rum.
 5. Vilken fri höjd som finns under fönstren ifall batterierna skall placeras under fönster.
 6. Bredd på fönstren.
 7. Önskad bredd på batterierna för utseendets skull.
 8. Var anslutningarna på batterierna skall finnas och vilken typ.
 9. Skall batterierna ha ben?
 10. Väggfästen, vilken typ?
 11. Färg, vid fabriksleverans kan ni få vilken RAL-nyans som helst.
 12. Behöver ni ventiler? Vi har olika retro-ventiler.

Se detaljerade instruktioner ⇣

DETALJERADE INSTRUKTIONER

 1. Välj modell, Kalor, Bohemia, Styl, Termo eller Windsor
 2. Tala om vad ni har för typ av värmekälla eller alternativt vilka framlednings- och returtemperaturer ni har i ert värmesystem. Detta är avgörande för att få rätt dimensionering av batterierna. I det tekniska dokumentet, LÄNK, som ni kan ladda ner finns färdiga dimensioneringstabeller för tre standardförhållanden; 90/70, 75/65 och 55/45 grader. Om ni har andra temperaturer i ert system kan vi göra beräkningar för dem.
  1. Framlednings- och returtemperatur 75/65 grader om det är fråga om värmepanna ss olja, ved, pellets eller el. Samma sak om ni är ansluten till fjärrvärme.
  2. 55/45 grader fungerar i allmänhet bra som dimensioneringsgrund om ni har jord- eller bergvärmepump.
 3. Om ni har klart hur stor värmeeffekt ni behöver i varje rum, då skickar ni oss en lista på detta. Om ni inte har en färdig beräkning, då är det bäst om ni skickar en planritning på huset där måtten (eller ytorna) på rummen framgår samt rumshöjderna. Tala också om hur huset är byggt, om det är nytt och modernt eller ett äldre hus. På basen av det väljer vi vilken effekt per m3 rumsvolym som skall användas vid dimensioneringen.
 4. Ange hur många batterier ni vill ha per rum.
 5. I allmänhet placeras batterierna under fönster och då behöver vi veta avståndet mellan golvet och underkant på fönstret för att kunna välja rätt höjd på batteriet.
 6. Om batterierna kommer under fönstren, ange också bredden på fönstren.
 7. Efter att vi dimensionerat batterierna så att effektbehovet för rummet är täckt kommer man till utseendefrågorna. I allmänhet brukar man välja ett batteri som är lika långt som fönstret är brett, det ser bäst ut. Givetvis är detta en sak som ni själva vet bäst.
 8. Vi behöver veta hur batterierna skall kopplas in, var på batteriet anslutningarna skall sitta och dimensionerna på anslutningarna.
 9. Skall batterierna stå på egna ben? Kalor går att få med egna ben, Bohemia och Windsor levereras normalt med ben. När batteriet har egna ben påverkar detta längden på batteriet. För Kalor gäller att batterier med längd över 12 sektioner alltid består av udda antal sektioner. Detta för att batteriet skall bli symmetriskt.
 10. Om batteriet skall hängas på vägg behöver vi veta vilken typ av vägg det är fråga om, det finns sex olika typer av väggfästen som alla är anpassade för olika väggkonstruktioner. Det kan vara bra att tala med någon sakkunnig byggare om detta om ni är osäkra på vilken typ som är mest lämplig. För Kalor- och Stylmodellerna finns separata stödfötter. Viadrus accessories
 11. Färg. I våra priser ingår att batteriet är färdigt målat. Om det fråga om en leverans som sker direkt från fabriken i Tjeckien kan ni välja vilken RAL-nyans som helst. Batterierna kan också vara av olika färg, utan extra kostnad. Vissa modeller som Bohemia R och Windsor kan målas i två nyanser, detta kostar dock extra och pris ges vid förfrågan. Radiator färger RAL
 12. Vi kan leverera olika typer av retro-ventiler med eller utan termostat. De ventiler vi säljer är tillverkade i Italien. Kalor-batterier utan bensektioner kan levereras med integrerade termostatventiler. Då sitter en inbyggd termostatventil uppe till höger på batteriet och röranslutningarna är antingen rakt underifrån på batteriet (då är röranslutningarna nästan osynliga) eller nere till höger och vänster på batteriet. För mera information, se länken nedan. Viadrus retro valves

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

 

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

 

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

 

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE