ARIMAX 240

 

Traditionell och bekymmersfri

Arimax 240 är en mångsidig panna som är i huvudsak avsedd för fast bränsle och den fungerar enligt överförbränningsprin- cipen. Man bränner e ertal fasta bränslen som exempel- vis ved på 50 cm. Försedd med olika brännare kan man även bränna is, pellets och torv.

Eldstadens påfyllningslucka är lika bred som själva eldstaden, vilket gör det lä a fylla på bränsle. Tack vare snabblåsningen kan pannans underhållsluckor öppnas och stängas utan sepa- rata verktyg, vilket underlä ar och påskyndar rengöringen.

 

Förbränningen

I överförbränningspannan förbränns hela bränslemängden sam digt. De a leder ll a pannans bränne ekt är som störst i början och minskar i takt med a bränslet minskar på rostret. Pannan är mycket lä a ändra ll en pelletseldad panna genom a pelletsbrännaren monteras i pannans på- fyllningslucka.

Den rekommenderade våningsytan som skall uppvärmas är 80-200 m2. Den lämpliga volymen för ackumulatortanken är 1000-3000 l. Pannan rekommenderas inte a användas utan ackumulatortank.

Överförbränningspannan är e bra alterna v när:
• höjden på byggnadens rökkanal inte räcker ll för en under
förbränningspanna.
• det inte nns llräckligt med monteringsutrymme för en
underförbränningspanna.
• när man vill ha en bra kombina onspanna för ved och pellets
Egenskaper
• stora fullbreda luckor, alla funk oner i pannans front, mycket lä a fylla på och rengöra
• en rymlig eldstad för ved på 50 cm
• stora eldytor och dubbelkonvek on ger hög verkningsgrad • fungerar även i låga
skorstenar (4 m räcker)
• ryms även i e litet pannrum

ESITE

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

 

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

 

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

 

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE