ARITERM 35+

 

Vedpanna med hög verkningsgrad

Ariterm 35+ är en modern självdragspanna med stort vedmagasin och en
efterföljare till våra klassiska Arimax vedpannor. Pannan är anpassad för
anslutning mot ackumulatortank och kan även utrustas med pelletsbrännare.
Pannan uppfyller de senaste och högsta kraven (klass 3) i Europa-normerna för
minimala utsläpp och bästa verkningsgrad.

 

Hög verkningsgrad

Tack vare pannans optimala förbränning och utmärkta isolering erhålles en hög
pannverkningsgrad (86%) och begränsade miljöutsläpp.

 

Rymlig keramisk eldstad

Ariterm 35+ har extra stort vedmagasin på 120 liter. Vedpannan eldas med
halvmetersved, som läggs på det keramiska rostret i eldstaden som är omgiven
av en vattenmantel. Vedpannan arbetar enligt principen ”underförbränning” där
veden förgasas och förbränns e ektivt under hög temperatur i pannans
keramikinklädda nedre del.

 

Ackumulatortank

Ariterm 35+ skall installeras tillsammans med ackumulatortank. Lämplig volym
är 1800-3500 liter.

 

Pelletseldning

Ariterm 35+ kan med fördel användas tillsammans med pelletsbrännare KMP
PX22. Brännaren installeras genom att byta sidoluckan mot en lucka som
försetts med KMP pelletsbrännaradapter.

 

Solsystem

Med ett komplett ved- och solsystem från Ariterm får man ett bekvämt, energie
ektivt och miljövänligt värme- och varmvattensystem.

ESITE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

 

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

 

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

 

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE