Pellematic Air

Pellet varmluftpanna – mera än bara het luft!

 

Om man inte har tillgång till ett vattenburet värmesystem kan ÖkoFEN ändå ge värme, genom det innovativa Pellematic Air-värmesystemet.

 

Med en effekt på 30 kW, eller 60kW som tandem.system, är detta en idalisk lösning för uppvärmning av växthus, verkstäder, lager, tält eller stall eller för torkar. Fyra fläktar garanterar tyst funktion med låg energiförbrukning.

 

Med den beprövade Pellematic tekniken är förbränningen ren och effektiv och når en verkningsgrad på upp till 96,8 %. Pellematic Air har, liksom alla Pellematic pannor, automatisk rengörning. Effekten moduleras enligt behov och pannan kan användas mycket flexibelt. Förbränningen sker på en multisegment brännplatta som rengör sig själv. Naturligtvis ECC-teknik som i andra Pellematic-pannor.

 

Pellematic Air styrs från en touch-panel, Pelletronic Touch, på pannan eller från en app på din telefon.

 

Pannan fås med vakuumtransport av pellets från en textilsilo eller med manuell påfyllning av pellets. Asktömning kan fås med comfort-asklåda.

Allt på ett ställe- sparar utrymme

Effektiv och ekonomisk

Effekt 30kW eller 60 kW i tandem

Vakuumturbin som suger pellets från silon.