SOLVÄRME

En solvärmeanläggning är den perfekta tilläggsutrustningen till vedeldning. Med rätt dimensionerad solvärme kan man börja minska på eldningen redan i mars och helt sluta elda i april/maj, lite beroende av hur vårvädret är. Om man enbart vill ha solvärme till ”sommarvattnet” räcker det med en 300 liters soltank och 30 vacuumrör. Den seriösa vedeldaren har säkert en ackumulatortank från förr och då går det, i de flesta fall, att värma upp denna helt eller delvis med solvärme. Det gör man genom att ansluta en plattvärmeväxlare med tillhörande cirkulationspump till solvärmesystemet. Finns det solslinga i tanken är det ännu enklare (och billigare). Beroende på var man ansluter plattvärmeväxlaren på tanken, en anslutning i toppen och returen en bit ner på tanken, väljer man lämpligt antal vacuumrör för uppvärmningen. En tumregel är 10 vacuumrör per 100 liter tankvolym.

En ny idé är att man kan värma upp ett bergvärme-borrhål med solvärme. På detta sätt kan man få en avsevärd förbättring av värmepumpens SCOP-värde. Beroende på borrhålets beskaffenhet, och naturligtvis på dimensioneringen. Man kan uppnå en förbättring på över 20 %. Det borde ha en kännbar inverkan på elräkningen.

Solvärmepaketet innehåller:

▪ Solfångare

▪ Soltank med två eller flera slingor, vi rekommenderar Akvaterm Nero Solar-modellerna. Om det är fråga om att värma upp existerande tank väljer man här plattvärmeväxlare + cirkulationspump

▪ Pumpgrupp med solkontroller, standard är SUNEX pumpgrupp och Sorel solkontroller med tre värmesensorer.

▪ Glykol

▪ Rostfria isolerade slangar med signalkabel, standard 15 m DN16 eller DN20 (totalt 30 m slang)

▪ Takfästen om sådana behövs, annars skaffas de bäst från en takfirma

▪ Takställningar om de behövs, speciellt om taket har liten lutning

▪ Olika slags kulventiler, kabelkopplingar, pluggar och säkerhetsventiler efter beho

 

Vi kan leverera solvärmesystem för stora värmebehov, t.ex. över 10 000 liter varmvatten om dagen. Hett vatten, 90-95 C, kan också värmas med solvärme.

Kontakta Ulf-Peter Wiss i dessa frågor. Hans telefontider är må-to kl 18-20, andra dagar när som helst. Telefon 044 304 1823. Eller med e-post till info@wifotek.com.

BROSCHYR

KAAVIOT

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE