Pellematic Maxi med Condens

Kompakt stor pelletspanna för effekter upp till 256 kW.

Pelletspanna med kondensteknik för stora värmesystem

 

Nu finns det möjlighet att använda kondensteknik också vid uppvärmning av större fastigheter och affärsutrymmen. Med effekter mellan 41, 55 eller 64 kW kan Pellematic Maxi installeras i kaskad med en total effekt upp till 256 kW – allt med flexibel kondensdrift. I en kaskad med fyra Maxi-pannor kan effekten variera mellan 19,2 och 256 kW. Det betyder en mycket ekonomisk drift och dessutom mycket säker mot driftstopp.

Pannan har också inbyggd mätning av pelletsförbrukningen. Vacuumtransport av pellets från Flexilo eller lagerrum.  Priser från 19 000 € inkl moms.

Tekniken i Pellematic Maxi är densamma som i de mindre Condens-pannorna. Det som skiljer är att i Maxi-panna är turbinen för pelletspåfyllning placerad ovanpå pelletsförrådet och asklådan är placerad utanför pannan.

 

Brännaren i pannorna med effekt över 20 kW har bränslematning underifrån och en helt cirkulär brännplatta. I övrigt är komponenterna helt enkelt större och kraftigare.

 

Styrystemet är det samma i alla Pellematic.

 

I ett system med flera pannor i kaskad har varje panna eget pelletsmatningssytem från silo eller förråd.

 

Även Maxi-pannan kan fås in genom en 80 cm bred dörr.

Bättre förbränning

Den unika förbränningstekniken utvecklad av ÖkoFEN möjliggör mycket effektiv förbränning med låga utsläpp tack vare de tre huvudkomponenterna: multisegmentbrännarplattan, förbränningskammarsensorn och vakuummätaren. Pannan anpassar effekten till husets behov.

Kondenseringsteknologi

Revolutionerande kondenseringsteknologi ligger i hjärtat av Pellematic Condens. Kondenspannor förbrukar mindre pellets vilket sparar upp till 15% i uppvärmnings-kostnader.

Kompakt design

Pellematic Maxi är konstruerad att passa in genom en 80 cm bred dörr. Detta underlättar installationen då inga ombyggnader behöver göras.

Ren förbränning

Kondenstekniken ger en naturlig rening av rökgaserna då en stor del av partiklarna i röken fastnar i kondensorn. De spolas sedan till avlopp vid backspolning av kondensorn.

En kraftfull teamplayer

Kaskad-kontroll av upp till fyra pannor i parallelldrift ger en hög driftsäkerhet och ett litet slitage.

Bekväm centralvärme

Pellematic Maxi med kondensteknik ger den beprövade Pellematic tekniken i stor skala. Exempelvis ingår den speciellt rena asklådan som standard med Pellematic Maxi.

Installationsexempel

Pellematic Maxi med vakuum-transport av pellets från Flexilo textil-silo.

Pellematic Maxi i kaskad med vakuumtransport från lagerrum.