ATMOS PELLETSPANNOR

ATMOS DC 18 S • DC 25 S • DC 30 SX • DC 32 S • DC 50 S

Underförbränningspannor för ved med modifiering för pelletsbrännare i den övre luckan.

ATMOS D20P

D20P pannan levereras med pann-temperaturgivare KTF20 – 2m (TK), med två st givare KTF20 – 5 m (TV och TS) och AD03 modul för styrning av rökgasfläkt och laddpump i pannkretsen.
D20P leveras utan pelletsbrännare.

ATMOS D14P • D21P • D25P

D14-25P medger inte eldning med ved. Levereras med två st KTF20-5m (TV och TS) och levereras utan brännare.

LÄMPLIG BRÄNNARE FÖR D20P, D14, D21P OCH D25P

ATMOS A25

Pelletsbrännaren ATMOS A25 är gjord för att bränna enbart 1:a klass pellets, tillverkad av barrträ. Pelletsstorlek Ø 6 – 8 mm, längd 10 – 25 mm och med värmevärde 16 – 19 MJ.kg-1. Brännaren har eltändning (två spiraler) och startar alltid när värmebehov finns. Vid nominell effekt har panna och brännare en verkningsgrad på 85-90 % och ren förbränning. När brännaren får gå vid full effekt skapas mindre föroreningar och pannan hålls också ren. Vid normal användning, och vid användning av ren och förstklassig pellets, behöver aska tas ut efter 7-30 dagar beroende på eldningstiden. Brännaren passar inte för eldning med mörk pellets som innehåller bark, då bildas slagg. Vid sådan användning bör brännaren rengöras efter 1-3 dagars användning.

PELLETSSKRUVAR FÖR ATMOS A25

Välj en pelletsskruv som är så lång att fallröret mellan pelletsskruven och brännaren är minst 30-60 cm, max 1 meter. Vinkeln på pelletsskruven får vara max 45 grader. ATMOS pellstskruvar levereras med ett stödben. Motorerna på pelletsskruvarna är SPG.

ATMOS D10PX • D15PX • D20PX • D25PX

D10PX, D15PX, D20PX och D25PX pannorna LEVERERAS SOM EN KOMPLETT PANNA med ATMOS A25 pellets brännare, pelletsskruv och silo med volym 65 l (D10PX) / 175 l (D15PX, D20PX) / 215 l (D25PX).
Pannorna är försedda med alla nödvändiga givare, inklusive två KTF20 – 5 m (TV och TS givare.

ATMOS DxxP COMPACT med rörinstallation och brännare

DxxP Compact-pannorna tillåter inte uppvärmning med vedklabbar. DxxP Compact pannorna levereras med brännare och två KTF20 givare – 5 m (TV och TS).

DxxP Compact pannorna levereras som ett set med en professionell rörinstallation rostfria rör och kopplingar (för 1 pannkrets med termoventil 70 °C och 1 värmekrets med 3-vägs shuntventil utan aktuator). Pelletsbrännaren ATMOS A25 ingår. Det som behövs till är en pelletsskruv och -silo. Vid mera komplicerade värmesystem kan systemet uppgraderas till 2 eller 3 värmekretsar med hjälp av fördelarstock och nödvändiga pumpgrupper. Det välkända företaget ESBE har gjort speciella pumpgrupper för ATMOS med större pumpar och grövre armaturer.

ATMOS DCxxP (X) Combi underförbränningspannor i kombination med pellets brännare

DCxxSP(X) pannorna och brännarna är försedda med automatiskt luftspjäll som sköts av en aktuator (Bellimo) och ställs beroende på om man eldar med ved eller pellets.
Pannorna är utrustade med en AGF2 rökgasgivare och en KTF20 panngivare som möjliggör automatisk start av pelletsbrännaren när veden brunnit ut. Pannorna har också två st KTF20 sensorer (TV och TS) för styrning av brännaren från ackumulatortanken. Hela systemet säljs fullt utrustat , för helt automatisk drift och enkel plug and play installation. DCxxSP(X) pannorna säljs utan brännare.

ATMOS D30P • D40P • D50P

D30-50P pannorna levereras med en st KTF20-2m (TK) givare, och två st KTF20-5m (TV och TS) givare och AD03 modul för styrning av rökgasfläkt och laddpump i pannkretsen. Pannorna levereras utan brännare.

ATMOS D85P

Den nya D85P pannan är fullt utrustad med allt du behöver i pannans nedre del. Den har automatisk askurtagning (med askskruv) från brännkammaren och från tubvärmeväxlaren i pannans bakre del, asklåda på 160 liter och tryckluftssotning av värmeväxlaren. Vi rekommenderar att D85P pannan installeras tillsammans med ackumulatortank på minst 1000 liter. Den är färdigt fösedd med de fyra givare som pelletsbrännaren behöver. D85P tillåter inte vedeldning.
D85P levereras utan pelletsbrännare.

LÄMPLIG BRÄNNARE FÖR D30P-D50P PANNOR

ATMOS A45

ATMOS A 45 brännaren fungerar på samma sätt som A25, därför kan man använda brännarstyrningen för att styra enligt tempertauren i ackumulatortanken och eventuella solfångare. Brännaren kan använda upp till fyra temperaturgivare; TS i tankens nedre del, TV i tankens övre del, TK i pannan eller tankens mittdel och TSV som rökgasgivare eller som temperaturgivare i solfångare.

LÄMPLIG BRÄNNARE FÖR D85P

ATMOS A85

ATMOS A85 pelletsbrännaren fungerar precis på samma sätt som A25 och A45 och kräver samma kvalitet på pelletsen som bränns. Som standard är A85 utrustad med tryckluftssotning som rengör brännkammaren efter varje eldning. Därför behöver brännaren endast kontrolleras var 14:e dag eller 1 gång per månad.

LÄS MER OM ATMOS PELLETSPANNOR

TILLVERKARE:

JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS

Velenského 487
CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem
Tjeckien
Tel: +420 / 326 / 701 404, 701 414
Fax: +420 / 326 / 701 492
Webb: www.atmos.cz, www.atmos.eu E-post: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

GENERALAGENT FÖR FINLAND:

Ab Wifotek Oy

Gränlandsvägen 260

68820 Esse

www.wifotek.com

info@wifotek.com

050 572 9315

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

 

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

 

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

 

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE