Pellematic Smart XS

Pellematic Smart XS kombinerar pelletkondenstekniken med en 335 liters ackumulatortank, värmekrets och bruksvattenmodul färdigt monterade. Pannan är också försedd med solslinga och styrning för solvärme. Detta är den idealiska pelletspannan, värm med pellets på vintern och med solenergi på våren och sommaren.

Priser från 13 420 € inkl moms ( 10 kW modellen utan kringutrustning).

 

Pellets kondenspanna som gör bruksvarmvatten

 

Pannan behöver bara 0,9 m2 golvutrymme och sparar både utrymme och investeringskostnader. Dess intelligenta kondensteknik passar både för radiator- och golvvärmesystem.

 

De tekniska finesserna i Pellematic Smart XS

 

Intelligent kondensteknik

 

Ledning av rökgaserna på ett sätt som ger extrem avkylning och kondensering för att ge tilläggsvärme.

Helt automatiskt rengöring både av tuberna som finns i en ring kring brännkammaren (med metallfjädrar) och av kondensorn (med regelbunden backspolning).

 

Pelletronic Touch för intuitiv operation

 

Användning av online-väderdata för ännu större besparingar
Touchscreen display och självinstruerande grafiskt gränssnitt

 

Kontinuerlig mätning av förbränningsdata i brännkammaren (ECC)

 

Automatisk justering av förbränningstemperar och matning av pellets
Högre effektivitet och mindre utsläpp
Idealiskt när man använder pellets av olika kvalitet och struktur

 

Multi-segment brännarplatta för större driftssäkerhet (ECC)

 

Då brännarplattan är uppbyggd av rörliga segment förhindras spänningar i den
En oscillerande rörelse i segmenten ger en automatisk rengöring
Förmånliga reservdelar (vid defekter behöver inte hela plattan bytas)

Bekväm

Som alla andra ÖkoFEN pannor är Pellematic XS Smart ett helt automatiskt uppvärmnings-system

Sparar utrymme

Hela värmesystemet kräver endast 0,9 m2 golvutrymme. Anlsutningarna är placerade ovanför pannan och kondens-avlopp och rökgasanslutningarna är antingen på högra sidan eller bakom pannan.

Solvärme

Pellematic Smart XS är färdigt försedd med integrerad solvärmeslinga. Det räcker med 2 eller 3 flata solfångare, eller 30 vakuumrör för att göra pannan ännu mera ekologisk, och ekonomisk. Eftersom automationen för också detta finns färdigt inbyggd tar pannan automatiskt tillvara all tillgänlig solenergi.

4 – 1 värmesystem

Pellematic Smart XS kombinerar på ett unikt sätt en kondenserande pelletspanna med integrerad värmestyrning och produktion av bruksvatten. Den kompakta anläggningen går in genom vilken 80 cm dörr som helst.

Kondensteknik

Den senaste generationen av kondensteknik ger bättre effektivitet – som standard. Kondensteknik som utnyttjar den värmeenrgi som finns i rökgaserna och som på ett flexibelt sätt kan kombineras med både radiatorer och golvvärme.

ECC förbränningsteknik

Brännaren med multisegment-brännplatta, undertryckskontroll i brännkammaren och en förbränningsgivare i brännkammaren garanterar låga sutsläpp, konstant hög effektivitet och en optimal anpassning av effekten till värmebehovet.

Installationsexempel

Pellematic Smart XS med vakuum-transport av pellets från en Flexilo textil-silo.

Pellematic Smart XS med manuell påfyllning av pellets.

Pellematic Smart XS med vakuumtransport från lagerrum.