SOLELEKTRICITET

Det är inte alls svårt att bli i praktiken självförsörjande på el. Man behöver endast installera en solpanelanläggning som producerar lika mycket el på ett år som man förbrukar på ett år. Att man inte får solel under 3-4 månader under vintern spelar ingen roll, den överskottsel som man säljer på sommaren köper man tillbaka på vintern, med rabatt (eftersom man fått betalt för den på sommaren). Varje kWh solel som matas ut på nätet ersätter en kWh el som skulle ha producerats med delvis fossilt bränsle. Om man vill kan man också kompensera för sina andra CO2-utsläpp med att installera ännu mera solpaneler. En fråga som naturligtvis ställs är hur mycket CO2-utsläpp ger tillverkningen av själva solpanelerna. Efter tre års användning har solpanelerna kompenserat för dessa utsläpp och efter tre år ger de alltså nettominskning av de globala utsläppen. Inte illa med tanke på att panelerna har en teknisk livslängd över 30 år.

Vi skräddarsyer solpanelspaketen efter kundens behov. Vi tycker själva att den lämpligaste minimistorleken för en solpanelsanläggning för egnahem är 5 kW. Eftersom installationskostnaderna är en ganska stor del av totalkostnaden lönar det sig inte att bygga ex.vis 3 kW effekt, prisskillnaden är så liten.

Våra solpaneler kommer från olika väl renommerade tillverkare ss Sharp, Canadian Solar, AEG osv. Inverterarna kommer från SMA i Tyskland.

NYHET!

Vi har nu hybridpaneler från franska DUALSUN. Hybridpanelerna producerar både elektricitet och värme i samma panel, samtidigt. I jämförelse med övriga hybridpaneler som finns på marknaden är DUALSUN´s paneler överlägsna. I och med att panelen har inbyggd kylning (värmeväxlare på hela baksidan) har den en mycket högre verkningsgrad än en vanlig solpanel, mellan 2,5 och 5 ggr bättre.

Vi kan erbjuda kompletta paket med allt som behövs för både varmvatten och el. Om man vill använda solenergi både för varmvatten/värmeproduktion och el är hybridpaneler ett bra totalekonomiskt alternativ. I Österbotten erbjuder vi även montering. Kontakta oss för mera information.

SOLFÖLJARE

Om det är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna producera solel kan vi också leverera solföljare. Det gäller när det till exenpel inte finns lämpliga takytor eller om det är andra förhållanden som gör att placering av paneler på tak är oförmånligt. Detta anpassas enligt det individuella behovet.

SPECIALERBJUDANDE!

Vi har ett restlager av mindre tvåaxlig solföljare som är lämpliga för två solpaneler, alltså för en elektrisk effekt upp till 660W (beroende på paneltyp). Solföljaren är helt klar för montering av solpaneler. Den är försedd med inbyggt GPS-chip vilket ger en synnerligen enkel montering. Man ställer solföljaren på plats, skruvar fast den i underlaget (fyra skruvar, vanliga eller expanderskruvar), riktar armen mot söder och kopplar in den medföljande transformatorn. Solföljaren riktar då in sig automatiskt mot solen. Det är allt! Naturligtvis måste solpanelerna anslutas elektriskt. Denna solföljare är perfekt för sommarstugan.

Priser:

Enbart solföljaren, utan paneler 900 € inkl moms

Solföljare med 2 st 305 W solpaneler 1450 € inkl moms. Med Sunny Boy inverter 1.5 2050 € inkl moms.

Solföljare med 2 st 275W solpaneler 1275 € inkl moms. Med Sunny Boy 1.5 inverter 1875 € inkl moms.

5 kW solelpaket med fastmonterade solpaneler (takmonterade)

18 st Sharp 275W solpaneler

1 st SMA 5000 trefas-inverter

Montering på tak

Elinstallation

Totalpris från 8200 inkl moms.

Detta pris förutsätter att platsen för monteringen ligger inom 100 km från Jakobstad. Totalpriset är beroende av taktyp, billigast är att montera på korrugerad plåt.

Vid byte till solelektricitet bör ett kontrakt om distribution av solenergi göras med det lokala elbolaget. Du behöver ett kontrakt för elen du både använder och säljer.

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE