SOLELEKTRICITET

Vi säljer från o med detta år endast materialpaket. Montering ingår inte i våra priser, kunden bör själv söka lämpliga installatörer lokalt. Detta gäller både solvärme ochsolel.

 

 

Det är inte alls svårt att bli i praktiken självförsörjande på el. Man behöver endast installera en solpanelanläggning som producerar lika mycket el på ett år som man förbrukar på ett år. Att man inte får solel under 3-4 månader under vintern spelar ingen roll, den överskottsel som man säljer på sommaren köper man tillbaka på vintern, med rabatt (eftersom man fått betalt för den på sommaren). Varje kWh solel som matas ut på nätet ersätter en kWh el som skulle ha producerats med delvis fossilt bränsle. Om man vill kan man också kompensera för sina andra CO2-utsläpp med att installera ännu mera solpaneler.

En fråga som naturligtvis ställs är hur mycket CO2-utsläpp ger tillverkningen av själva solpanelerna. Efter tre års användning har solpanelerna kompenserat för dessa utsläpp och efter tre år ger de alltså nettominskning av de globala utsläppen. Inte illa med tanke på att panelerna har en teknisk livslängd över 30 år.

Vi skräddarsyr solpanelspaketen efter kundens behov. Vi tycker själva att den lämpligaste minimistorleken för en solpanelsanläggning för egnahem är 5 kW. Eftersom installationskostnaderna är en ganska stor del av totalkostnaden lönar det sig inte att bygga ex.vis 3 kW effekt, prisskillnaden är så liten.

Vi har inga fasta paketpriser för tillfället, fråga efter offert!

Vid byte till solelektricitet bör ett mikroproducentavtal göras med det lokala elbolaget och elmätaren skall bytas till en tvåvägsmätare.

Hos oss är det numera Ulf-Peter Wiss som är kontaktperson för solenergi. Han nås måndagar-torsdagar kl 18-20, fredagar och veckoslut övriga tider, på telefon 044 304 1823. Ni kan ocksså skicka förfrågningar på vår e-post info@wifotek.com.

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT

info@wifotek.com

+358 50 572 9315

Ab Wifotek Oy

Brännbackvägen 4

68810 YTTERESSE