Ariterm Bequem 20

 

Pelletsbrännaren BeQuem 20 är en lättanvänd, tillförlitlig och brandsäker brännare. Den avancerade automatiken är tydlig och lättanvänd. Automatiken detekterar olika feltillstånd och anger orsaken till larmet på displayen. Efter strömavbrott återupptar brännaren sin drift automatiskt. Den önskade pannvattentemperaturen ställs in via användargränssnittet och brännarens drift styrs automatiskt. Brännarens driftstatus kan följas via användargränssnittet.

 

Ta vara på anvisningen och läs den omsorgsfullt före driftsättning. Det lönar sig att utföra service enligt rekommendationerna, så att förbränningsprocessen förblir så effektiv som möjligt. Företag med yrkeskunskap bör utföra installationen av brännaren. Ett överhettningsskydd ska installeras i brännarens spänningsmatning, för att bryta spänningen till brännaren om pannvattnets temperatur överskrider den maximalt tillåtna. Överhettningsskyddet köps separat.

ESITE

OM FÖRETAGET

Wifotek har funnits sedan 2006 och är ett företag uppbyggt kring förnyelsebar energi, pellets, ved- och solenergi. Vi anser att ett hybridsystem är det mest ekonomiska sättet att värma huset. Har man tillgång till flera olika energikällor, går det att välja den mest ekonomiska värmekällan för tillfället. På så sätt kan man själv påverka värmekostnaderna. Därför kan vi kan varmt rekommendera ett system uppbyggt kring en biobränslepanna kompletterad med solenergi.

 

Vi erbjuder hållbara lösningar, system med lång livslängd och låga servicekostnader.

 

Våra system ska hålla i minst 20 år. Vi marknadsför även gjutgjärnselement, som kan hålla i över 100 år och även fungerar som en vacker inredningsdetalj.

TA KONTAKT